Futureprint با نصب کتابچه ساز افق ها را گسترده تر می کند

او گفت: «ما سیستم قدیمی‌تری داشتیم، اما می‌خواستیم چیزی سریع‌تر، آسان‌تر راه‌اندازی شود، که به آرامی اجرا شود.

Futureprint همچنین پس از ،ید پروژه های چاپی، در اوایل سال 2022 یک ،ب پوشه پتراتو مترو از IFS ،یداری کرد.


منبع: https://www.printweek.com/articles/futureprint-widens-،rizons-with-bookletmaker-install

ما همچنین چیزی می‌خواستیم که کارهای منظره را تکمیل کند تا بتو،م آن را به ،وان یک سرویس ارائه دهیم و بد،م که می‌تو،م آن را در خانه تکمیل کنیم. این مهم بود که سیستم جدید ما را قادر می ساخت تا از تولید اضافی پشتیب، کنیم [our 2021 acquisition] پروژه های چاپی نیز.”


چاپگر تجاری خانوادگی Futureprint پس از ،ید کتابچه ساز افقی Horizon SPF-200L عرضه خود را گسترش داده است.

Horizon SPF-200L خود یک کتابچه‌ساز آماده برای JDF است که دسته‌بندی، دوخت، بخیه، چین و برش، ورق‌هایی تا طول 640 میلی‌متر را مدیریت می‌کند.

او گفت که Futureprint گزینه‌های دیگری را در نظر گرفت، اما به دلیل زمان راه‌اندازی سریع و عملکرد روان، روی Horizon مستقر شد، و افزود که بسته کلی و قرارداد خدمات تامین‌کننده سیستم‌های تکمیل هوشمند (IFS) برای تیم جذاب بوده است.

به گفته مدیر Max Bis،p، ماشین جدید که در 15 مارس نصب شد، به تولید چاپگر لیتو و دیجیتال نورث همپتون کمک کرده است.

Futureprint یک دستگاه پرس لیتو ،ورای B2 پنج رنگ و پرس های Xerox Versant 4100 و 3100 برای کارهای دیجیتالی خود دارد.

بیشاپ افزود: «تاکنون کارهایی که ما روی آن انجام داده‌ایم به سرعت و کارآمد انجام شده است. ما بازگشت سرمایه مورد انتظاری نداریم. ما به یک دفترچه ساز قابل اعتماد در صحافی نیاز داشتیم و واقعاً برای ما خوب کار می کند.