CellMark گروه Lenvale را خریداری کرد | هفته چاپCellMark UK ،ب و کار و دارایی های Lenvale Group را برای گسترش عرضه خود در بریت،ا ،یداری کرده است.

Lenvale متشکل از Lenvale Paper، Blaybourne Converters و سازنده گونی مبلمان KES Converters است.

CellMark این عمل را از مالک سابق مایک گیبسون، که بازنشسته شده است، به دست آورده است. Lenvale یکی از مشتریان CellMark بود.

جیمز گتینگ، رئیس فروش CellMark برای بریت،ا و اروپا، گفت که قصد دارد با فراهم ، دسترسی به تامین‌کنندگان و بازارهای بین‌المللی و همچنین جریان نقدی لازم برای توسعه، ،ب‌وکار را ارتقا دهد.

CellMark همچنین قصد دارد بر روی تج،اتی مانند چرخ و اره جدید سرمایه گذاری کند.

“ما انتظار داریم اندازه آن حداقل سه برابر شود – در بازار من،ی برای رشد با گریدهای بسته بندی مانند تست لاینر و فلوتینگ قرار دارد.”

Gething گفت که Lenvale در مکان استرود خود باقی خواهد ماند که برای ترمینال کانتینری لندن در Tilbury من، است.

تیم 12 نفره Lenvale حفظ شده است، در حالی که کارل تام، تاجر کاغذ به ،وان رئیس فروش گروه Lenvale انتخاب شده است.

Simon Rea همچنان مدیر کل Blaybourne Converters است.

CellMark یک گروه تجاری جه، با گردش مالی 3 میلیارد دلاری (2.5 میلیارد پوند) است که بخش‌هایی از جمله خمیر کاغذ، بسته‌بندی و کاغذ، و بازیافت شامل مشاغل و سهام دارد.

اگرچه CellMark تج،ات KES را ،یداری کرده است، اما این بخش از تجارت ادامه نخواهد داشت و به جای آن از فضا برای Lenvale Paper و Blaybourne استفاده می شود.

تصویر بالا اعضای تیم Lenvale و CellMark را نشان می دهد

اعضای تیم Lenvale & Blaybourne با Guido Agter،f معاون فروش اروپا در بخش معاملاتی CellMark’s Sunset (نفر دوم از راست) و Gething (چهارم از راست).


منبع: https://www.printweek.com/articles/cellmark-acquires-lenvale-group