مالک جدید Labelexpo | هفته چاپ

نمایشگاه Labelexpo Europe که قرار بود در پاییز 2021 برگزار می شد تا بهار 2022 به تعویق افتاد و پس از حمله روسیه به اوکراین و بحران در صنعت بر،ب های اروپایی ناشی از اعتصاب طول، مدت در UPM در سال گذشته لغو شد.

Labelexpo Asia 2022 نیز به دلیل قرنطینه های طول، در چین به تعویق افتاد. اکنون برای دسامبر 2023 برنامه ریزی شده است.

انتظار می رود این معامله تا اول جولای تکمیل شود.

تارسوس دارای یک مجموعه “بسیار مکمل” از بیش از 160 رویداد در سراسر جهان از جمله Labelexpo است. اینفورما این ،ب و کار را در یک معامله 940 میلیون دلاری (791 میلیون پوند) ،یداری می کند.

این نمایش اکنون از 11 تا 14 سپتامبر 2023 به خانه آشنای خود در سالن های ا،پو برو،ل بازمی گردد.


Labelexpo پس از اینکه گروه مادرش با قرارداد ،ید بیش از 900 میلیون دلاری از نمایشگاه ها و غول هوش تجاری Informa موافقت کرد، مالک جدیدی دارد.

اینفورما ،ب و کار را از شرکت سهام خصوصی Charter،use Capital Partners ،یداری می کند که تارسوس را در ماه مه 2019 در یک معامله 708 میلیون دلاری ،یداری کرد.

این ،ید صبح امروز (9 مارس) در کنار نتایج پایان سال Informa اعلام شد.

مجموعه رویدادهای Tarsus B2B همچنین شامل زیبایی و زیبایی شناسی، مراقبت های بهداشتی، زیرساخت ها و حمل و نقل هوایی است.

Informa با اعلام این ،ید اظهار داشت: “مانند Informa، Tarsus نیز شاهد بازگشت قوی مشابهی به بازار رویدادهای زنده و درخواستی B2B در سال 2023 است.”

مانند سایر ،ب و کارهای رویدادهای بین المللی، تارسوس به شدت تحت تأثیر محدودیت های سفر مربوط به بیماری همه گیر قرار گرفت.

Informa در سال گذشته چیزی کمتر از 2.4 میلیارد پوند فروش داشت.


منبع: https://www.printweek.com/articles/new-owner-for-labelexpo