تجارت جعبه رنگ جیغ فروخته شد

Screaming Color خدمات چاپ خلاقانه و ساخت جعبه سفارشی را ارائه می دهد که یک وب سایت اختصاصی نیز داشت. این تجارت در سال 1994 تاسیس شد.

تعدادی از بازیکنان می خواستند فعالیت های خود را متنوع یا گسترش دهند.

Printweek می‌داند که عملیات کریفورد حدود پنج نفر را مستقیماً به همراه کارکنان غیرمستقیم بر اساس حجم کاری استخدام می‌کند. فروش برای تجارت و دارایی بود.


بخش ساخت جعبه Screaming Colour به Pureprint فروخته شده است، اما هیچ ،یداری برای سایت اصلی Bermondsey پیدا نشده است.

55 کارمند در سایت اصلی Screaming Colour در Bermondsey بیکار شدند و عملیات تعطیل شد.

گروه Pureprint یکی از 100 تجارت برتر چاپ با چندین عملیات چاپ لیتو، دیجیتال و با فرمت گسترده است. در آ،ین گزارش مالی خود، برای سال 2021، 52.4 میلیون پوند فروش داشت.


منبع: https://www.printweek.com/articles/screaming-colour-box-business-is-sold

مدیر مش، پل ویلیامز گفت هفته چاپ: “این ،ب و کار به شدت تحت تاثیر همه گیری قرار گرفت و علیرغم تلاش های مداوم مدیریت برای بازگرداندن ،ب و کار به وضعیت مالی قبلی خود، سطوح بدهی درون شرکت که در طول همه گیری ایجاد شد، در نهایت غیرقابل تحمل شد.”

ویلیامز افزود: “کریفورد بخش تخصصی تری از تجارت است و به همین دلیل به طور قابل توجهی علاقه بیشتری نسبت به تجارت گسترده تر ایجاد کرد.” و گفت که پیشنهادهای متعددی برای بال جعبه دریافت شده است.

مدیران شرکت Kroll Advisory در 23 ژانویه به این تجارت منصوب شدند.

ویلیامز گفت: “پس از یک دوره بازاریابی کوتاه، مدیران مش، فروش بخش Box Making را به یک نهاد متعلق به Pureprint با موفقیت به پایان رساندند، و شغل همه کارکنان مستقر در Crayford را نجات دادند و تجارت قدیمی را حفظ ،د.”