بریتانیا میزبان گردهمایی استانداردهای چاپ است

او توضیح داد: «TC130 مسئول بسیاری از استانداردهای کلیدی است که به طور روزانه توسط چاپگرها و مشتریان آنها برای بهبود کارایی فرآیند و کنترل هزینه ها استفاده می شود.

توسعه استانداردهای ISO یک فرآیند دو طرفه و توافقی است. در هر مرحله از توسعه سند، پیش نویس ها برای بررسی و اظهار نظر با جامعه بین المللی کارشناسان به اشتراک گذاشته می شود. نظرات به دقت بررسی، بحث و حل و فصل می شوند تا اطمینان حاصل شود که بهترین عملکرد جه، در استاندارد نهایی منع، می شود.


کارشناسان فنی از سراسر جهان قرار است برای نشست های آتی ISO در مورد استانداردهای چاپ در لندن گرد هم آیند.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/uk-to-،st-print-standards-gathering

اعضای کمیته بریت،ا هر ،ی را که علاقه مند به مشارکت است تشویق می کند. شرفیلد افزود: اگر به آینده هنرهای گرافیک و صنعت خود اهمیت می دهید، فرصت های حمایت مالی برای این نشست بریت،ا وجود دارد.

مجموعه جلسات پنج روزه فرصتی عالی برای احیای مجدد روابط حرفه ای و ایجاد ارتباطات شبکه ای است که برای تولید موثر استانداردهای صنعت گرافیک حیاتی است.

اسناد ISO ابزارهایی را برای اطمینان از پیکربندی صحیح PDF، برای کنترل فرآیند برای طیف متنوعی از روش‌های چاپ در بر می‌گیرد.

برای اطلاعات بیشتر با مدیر کمیته داون هانتر در گروه BSI تماس بگیرید.

این به حامیان مالی راهی برای حمایت از کارهای استاندارد می‌دهد که زیربنای بسیاری از پیشرفت‌های فنی و کارایی در حوزه‌های هنر گرافیک است.»

ما در حال برنامه ریزی برای حدود 60 تا 80 عضو متخصص TC130 از سراسر جهان هستیم که متشکل از کارشناسان فنی برجسته از شرکت های هنرهای گرافیکی و کارشناسان مستقل هستند.

پاول شرفیلد، کارشناس کیفیت و استانداردهای چاپ، صاحب مشاور ، گمشده، یکی از اعضای کمیته اصلی است که روی ابزارهای صنعت چاپ، کمیته فنی 130 (TC130) و از گروه بریت،ایی که به TC130 تغذیه می کند، کار می کند.

شرفیلد گفت که نیاز به گرد هم آمدن “اکنون قویتر از همیشه است – وقتی رودررو نیستید ایجاد استانداردها دشوار است”.

این گردهمایی شامل مجموعه ای از جلسات خواهد بود که از 17 تا 21 آوریل در مقر BSI در چیسویک، غرب لندن برگزار می شود.

این اولین جلسه ای خواهد بود که از زم، که بیماری همه گیر باعث محدودیت سفرهای جه، شد، به صورت حضوری برگزار می شود. آ،ین بار هشت سال پیش در بریت،ا برگزار شد.

سری شناخته شده ISO 12647 برای انواع کاربردهای چاپ از بسته بندی گرفته تا چاپ های دیجیتالی یکباره و اثبات مرتبط است.