Go Inspire با Bloomreach در شخصی سازی شریک می شود

اوا، سال گذشته Go Inspire یک مدیر توسعه مشتری جدید را برای بخش تجربه مشتری خود استخدام کرد.

کریس ویلیامزرا، رهبری تیم مشارکت کانال، UKI و فرانسه در رابلوم ریچ اضافه کرد: Bloomreach از همکاری با Go Inspire، شریک آینده‌نگر با ریشه‌های قوی در بازاریابی و فناوری داده‌محور، هیجان‌زده است.

Go Inspire می‌تواند پیام‌های شخصی‌سازی‌شده توسط داده‌های یکپارچه مشتری و محصول را با سرعت و مقیاس بهینه‌سازی هوش مصنوعی ارائه دهد. این شرکت گفت که مشتریانش با ،ب درآمد حاصل از تجربه تجارت دیجیتالی که در هر کانال و هر سفری تبدیل می شود، سود خواهند برد.

همچنین اخیراً اعتبار طلایی از EcoVadis دریافت کرد و حدود 1 میلیون پوند در مجموعه‌ای از کیت جدید سرمایه‌گذاری کرد تا پایداری آن را بیشتر کند.

این تجارت در اکتبر 30 ساله شد و عمر طول، خود را به نیروی کار خود نسبت داد. Go Inspire با ارائه خدمات به مشتریان برجسته از جمله Tesco، Waitrose، Sky، BT و Lakeland، حدود 68 میلیون پوند گردش مالی دارد و بیش از 370 نفر را در دو سایت در لستر و کترینگ استخدام می کند.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/go-inspire-partners-with-bloomreach-on-personalisation

با پیشرفت فناوری در مسیر فعلی خود، مهم این بود که ما جلوتر از منحنی ها باقی بم،م و مشارکت ما با بلوم ریچ ما را قادر به انجام این کار می کند. ما واقعا هیجان زده هستیم که این می تواند برای ما و مشتریانمان چه م،ایی داشته باشد.”

هر سال این شرکت در مجموع بیش از 800 میلیون مورد چاپی را پست می کند و در مجموع بیش از یک میلیارد پیام ارسال می کند.

Bloomreach مجموعه ای از محصولات را برای شخصی سازی ارائه می دهد رادر سراسر تجربه تجارت الکترونیکاست،را و برو الهام بگیر – که در ماه جولای توسط زیرا، ،یداری شد – گفت که اکنون از اینها برای بهبود پیشنهادی که به مشتریان خود ارائه می دهد استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل Go Inspire CX Dimitri Kyrpianou گفت: ما به ،وان یک شرکت بازاریابی پیشرو مبتنی بر داده، از ادغام راه حل های Bloomreach در پیشنهاد خود برای افزایش خدمات خود به مشتریان ،سندیم.


Go Inspire Bloomreach را به ،وان شریک داده و تجزیه و تحلیل خود برای ایجاد شخصی سازی در کمپین ها استخدام کرده است.

ما مطمئن هستیم که همکاری ما با توانمندسازی تیم‌های بازاریابی با استراتژی، فرآیند و ابزار من، برای ارتقای تجربه مشتری، Go Inspire را قادر می‌سازد تا نتایج ارائه دهد.را.را