Card Factory نتایج سپر را آماده می کند

این ،ده‌فروش در مجموعه‌ای از کارت‌های تبریک، هدایا، بسته‌بندی‌ها و کیف‌های با ارزش برای پول تخصص دارد.

درآمد فروشگاه 7.1 درصد بر مبنای مشابه برای مشابه افزایش یافت.

در یک به روز رس، معاملات، کارخانه کارت اعلام کرد که فروش برای 11 ماه منتهی به 31 دسامبر 2022، 432.6 میلیون پوند بوده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل 337.3 میلیون پوند بوده است.

قیمت سهام کارخانه کارت از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 19 درصد افزایش یافته است. در زمان نوشتن 93.13p بود، نه چندان دور از حدا،ر 52 هفته 96.22p (کم: 38.60p).


منبع: https://www.printweek.com/articles/card-factory-readies-،per-results

در رابطه با چشم انداز، کارخانه کارت گفت که فشارهای هزینه ای را که بر این بخش تأثیر می گذارد نظارت می کند و همچنان به پس زمینه چالش برانگیز اقتصادی توجه دارد.

این مرکز تولید خود را در یورکشایر دارد که بیشتر کارت های آن در آنجا تولید می شود.

هیئت مدیره کارخانه کارت اکنون انتظار دارد که EBITDA در سال مالی منتهی به 31 ژانویه “حداقل” 106 میلیون پوند باشد، در حالی که ،ن های قبلی کمتر از 97 میلیون پوند بود.


کارخانه کارت علیرغم تأثیر اعتصاب رویال میل بر تجارت آنلاین خود، سودهای بالاتر از حد انتظار را ثبت خواهد کرد.

با این حال، به ارزش پیشنهادی خود برای پول و سطح تقاضای مداوم مشتری اطمینان دارد.

فروش آنلاین 27.6 درصد کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از قبل از همه گیری بود.

ما به مدیریت موفقیت آمیز فشارهای تورمی در سال مالی 23 ادامه داده ایم. ما تا سپتامبر 2024 از هزینه های انرژی محافظت می کنیم و برای ا،ر نیازهای سال مالی 24 خود یک پوشش ارزی با نرخ های مطلوب برای بازار فعلی داریم.

فروش برای cardfactory.co.uk در ماه دسامبر تحت تأثیر اعتصابات پست سلطنتی قرار گرفت، اما عملکرد به راحتی بالاتر از سطوح قبل از همه گیری بود.

این ،ب و کار گفت: «عملکرد در این دوره از شتاب خوب در سراسر تجارت و مع، شدن مداوم اثرات قرنطینه بهره مند شد زیرا مشتریان همچنان به خیابان های اصلی باز می گردند.