چاپ سه بعدی بدون لایه برداری: چاپگر سه بعدی اسپری سرد 5000 دلاری، Roland DGA و مواد زندگی – 3DPrint.com

Roland DGA's DGSHAPE یک چاپگر سه بعدی یکپارچه است بسته ای ساخته شده از یک چاپگر LCD 4K با حجم ساخت 190 x 120 x 180 میلی متر و سیستم پخت، تمیز ،، بسته CAD و رزین. یا می تو،د رزین های باز دیگر را انتخاب کنید.

مش، خبرنامه الکترونیکی ما شوید

در مورد آ،ین اخبار صنعت چاپ سه بعدی به روز باشید و اطلاعات و پیشنهادات را از فروشندگان شخص ثالث دریافت کنید.


منبع: https://3dprint.com/309301/3d-printing-un،led-5000-cold-spray-3d-printer-roland-dga-living-materials/