نتایج PAMCo موقعیت قوی چاپ را در بازار رسانه نشان می دهد


بر اساس پنجمین نسخه از نظرسنجی بازار شرکت سنجش مخاطب منتشر شده (PAMCo)، چاپ از موقعیت خود در بازار رسانه امروز دفاع قوی نشان داده است.

سیمون ردیکن، مدیر اجرایی PAMCo، گفت هفته چاپ: «خط اصلی این است [media’s] دسترسی تقریباً در همه جا وجود دارد، 91٪ از مردم آشکارا محتوایی را مصرف می کنند که ناشران هر ماه منتشر می کنند. […]

،ن بیشتر از مردان در رسانه های چاپی مطالعه می کنند. این تفاوت به ویژه در بازار مجلات شدید بود، جایی که 26 درصد ،ن بیشتر از مردان حداقل یک بار در ماه مجلات را مطالعه می ،د.

این جدیدترین نظرسنجی دومین موردی است که PAMCo با روش جدید راه دور خود انجام داده است. در جایی که قبلاً سازمان غیرانتفاعی محدود به مصاحبه های حضوری بود، از زمان شیوع بیماری همه گیر دریافت نمونه خوبی برای داده های خود بسیار آسان تر شده است.

اما ما از قبل شروع به فکر ، کرده بودیم: آیا نمی‌تو،م از فناوری برای جذب افرادی استفاده کنیم که ممکن است وقت خود را ارائه دهند، اما ممکن است با داشتن ،ی در خانه خود راحت نباشند؟

ردیکان گفت: «رفتن به خانه‌های مردم، انجام یک مصاحبه 30 دقیقه‌ای برای بررسی عادت‌های خوانندگان آن‌ها یک راه آزمایش شده و واقعی برای جمع‌آوری داده‌ها بود، و ما به انجام آن ادامه می‌دهیم.

رسانه های چاپی از ژوئن 2021 تا سپتامبر 2022 به طور متوسط ​​به 30 میلیون مصرف کننده ماهانه و 12 میلیون مصرف کننده روزانه رسیدند.

دسترسی پرینت بعد از گوشی‌های هوشمند در رتبه دوم قرار داشت که با 39 میلیون کاربر ماهانه و 21 میلیون کاربر روزانه، بازار رسانه را تحت سلطه داشتند. با این حال، رایانه‌ها و تبلت‌ها به‌،وان پلتفرم‌های رسانه‌ای به‌طور قابل‌توجهی از چاپ عقب مانده‌اند و به ترتیب به 10 و 6 میلیون کاربر ماهانه رسیده‌اند.

PAMCo دسترسی به نشریات تجاری یا تخصصی را ثبت نمی کند، بلکه 93 برند ملی چاپ بریت،ا و 86 برند رسانه دیجیتال پیشرو خود را پوشش می دهد.


منبع: https://www.printweek.com/articles/pamco-results-reveal-print-s-strong-position-in-media-market

بنابراین ما یک پرسشنامه آنلاین تهیه کردیم […] بنابراین ما یک روش ،یبی داریم. اما نکته اساسی در مورد تمام تحقیقات مخاطب این است که ما یک نمونه نماینده داریم.

رشد جزئی در دیجیتال وجود دارد، اما در واقع چاپ نسبتاً قوی است – آن را حفظ می کند.

بر اساس این تحقیق، ا،ریت جمعیت (56٪) همچنان از طریق رسانه های چاپی داده ها را مصرف می کنند.