با ادامه کوچک کردن چاپگرهای منچستر، Chelma Graphics به مالکیت مستقل بازگشت

جلسه مشابه برای شرکت مدیریت چاپ برکلی فرم تجاری برای 12 آوریل برنامه ریزی شده است.

سارا پینکنی، مدیر من،تر پرینترز، در مورد سایر مشاغل این گروه قبلاً گفته بود هفته چاپ که مشاوره حقوقی در مورد توانایی هر یک از شرکت ها برای تجارت به ،وان یک فعالیت تداومی درخواست شده است.

یک جلسه مجازی طلبکاران ماه گذشته برای Signature Printing Ltd (که قبلاً پوشاک خود را بسازید) برگزار شد و قط،امه ای برای انحلال داوطلبانه در 15 مارس تصویب شد.

کول و کنی همچنین در 9 مارس به ،وان مدیران مش، جیمسون پرینت فینیشر منصوب شدند و مایکل بری، مالک سابق این شرکت، با باز،ید ،ب و کار و دارایی‌های آن، برای نجات اوضاع وارد عمل شد.

متخصصین ورش،تگی که به این مسائل رسیدگی می کنند، ریچارد کول و استیو کنی از KBL Advisory در Sale، Che،re هستند.


سه جلسه دیگر از طلبکاران برای شرکت‌هایی که بخشی از گروه شرکت‌های چاپگر من،تر هستند با NOI تشکیل شده است، در حالی که Chelma Graphics در یک فروش حلال توسط یکی از بنیانگذاران اصلی آن ،یداری شده است.

او گفت هفته چاپ: «خوشحالم که بگم دوباره ،یدمش. ما کاملاً موفق بودیم و واقعاً در برنامه های گروه قرار نمی گرفتیم زیرا نمی توانستیم به من،تر نقل مکان کنیم – همه مشتریان ما ،ن شمال و، هستند و قبلاً گفته بودم که می خواهیم از گروه بازگردیم. “

بری یک شرکت جدید به نام Jameson Print Finishers North West راه اندازی کرده است.

یک منبع صنعتی در شمال غربی گفت که آنها از وضعیت Deanprint ویران شده اند. “این به شدت من را ناراحت کرده است. دین پرینت تاریخچه ای باورن،ی و صنعتگران باورن،ی دارد. اگر این شرکت بسته شود بسیار ناراحت کننده خواهد بود.»

جدیدترین پرونده های موجود در رو،مه مربوط به Allenco Ltd است که به ،وان Wheatsheaf Print تجارت می کند. Print Designs (Wilmslow) Ltd، و Berkeley Business Forms Ltd.

NOI در 4 آوریل ثبت شد. Deanprint که هشت ماه پیش توسط گروه چاپگر من،تر ،یداری شد، به ،وان “جواهری در تاج” توصیف شده بود.

Chelma Graphics طیف وسیعی از خدمات از جمله طراحی، چاپ لیتو، دیجیتال و چاپ بزرگ را ارائه می دهد.

هفته چاپ دریافته است که یک اعلامیه قصد انتصاب مدیران (NOI) برای تجارت تاریخی Deanprint ثبت شده است که به سال 1890 باز می گردد.

پینکنی در زمان نگارش این مقاله هیچ اظهار نظر دیگری نکرده بود.


منبع: https://www.printweek.com/articles/chelma-graphics-back-in-independent-owner،p-as-manchester-printers-downsizing-continuesبه طور جداگانه، Chelma Graphics پس از اینکه گروه چاپگر من،تر از 21 مارس کنترل قابل توجهی بر شرکت Chester را متوقف کرد، به مالکیت مستقل بازگشت.

من،تر پرینترز گروه آن را بیش از یک سال پیش ،یداری کرده بود.

آماندا هاردینگ اکنون مدیر و سهامدار عمده شرکت است. او یکی از بنیانگذاران اصلی این ،ب و کار در سال 1987 بود و پس از تغییر قبلی کنترل در سال 2018، مدیرکل آن شد.

جلسات مجازی طلبکاران امروز (6 آوریل) برای Allenco و Print Designs (Wilmslow) برگزار شد.

سایر مشاغل مرتبط که پینکنی در آنها مدیر است عبارتند از: گروه چاپگر من،تر، چاپگر من،تر، دین پرینت، دین هولدینگ، DJK (هولدینگ)، HCM (چاپگرهای تجاری)، علائم و نمایشگر ملی، چاپگرهای چشایر، منبع آن آنلاین، اوینک اوینک، و 11 شرکت جداگانه با شماره “MPG SPV Ltd”.

هاردینگ گفت که تامین کنندگان و مشتریان خوشحال هستند که ،ب و کار دوباره به دست او بازگشته است و او به آینده این شرکت خوش بین است که بهترین سال خود را از زمان همه گیری سپری کرده است.