اخبار چاپ سه بعدی بدون پوسته: بازیافت PLA، اتمیزه کردن کارآمدتر – 3DPrint.com

در مورد آ،ین اخبار صنعت چاپ سه بعدی به روز باشید و اطلاعات و پیشنهادات را از فروشندگان شخص ثالث دریافت کنید.


منبع: https://3dprint.com/308627/3d-printing-news-un،led-recycling-pla-more-efficient-atomizing/

این پروژه EnerAM امیدوار است به لطف کمک مالی ۱ میلیون پوندی ،ت بریت،ا، اتمیزه ، پودر DED را با ۲۰ درصد استفاده کمتر از پودر کارآمدتر کند.

مش، خبرنامه الکترونیکی ما شوید

فیلامنتیو امیدوار است که PLA شما را بازیافت کند اگر در بریت،ا هستید و بیش از 500 پوند فیلامنت سفارش می دهید. شریک آنها ضایعات چاپ سه بعدی (3DPW) پس از ارسال آن در جعبه، PLA را به گلوله های قالب گیری تزریقی یا سایر محصولات تبدیل می کند.