پیشنهادات رنگ جیغ فاش شد | هفته چاپ

سه پیشنهاد برای Screaming Color انجام شد قبل از اینکه Pureprint با پیشنهاد شش رقمی خود برای بخش جعبه سازی شرکت موفق شود. مدیران پل ویلیامز و بنجامین وای، از Kroll Advisory به ،وان مدیران مش، Screaming Color در ژانویه منصوب شدند. یک ماه قبل از آن کرول مشغول بررسی وضعیت مالی Screaming Color… ادامه خواندن پیشنهادات رنگ جیغ فاش شد | هفته چاپ

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

قوانین داده جایگزین GDPR در بریتانیا رونمایی شد

انجمن داده و بازاریابی (DMA UK) از لایحه جدید استقبال کرده است. در آ،ین مرحله از مشاوره، کریس کومبل، مدیرعامل DMA، ریاست گروه مشاوره تجاری را بر عهده داشت که اطلاعات ارزشمندی را به وزیر امور خارجه و مقامات و، علوم، نوآوری و فناوری (DSIT) ارائه کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با