Koenig & Bauer سودآوری خود را در سال 2022 بهبود می بخشد

برای سال جاری 2023، هیئت مدیره ،گ و بائر انتظار درآمدی در حدود 1.3 میلیارد یورو را دارد که با حاشیه EBIT تقریباً 3٪ همراه است.


منبع: https://www.printweek.com/articles/koenig-bauer-improves-profitability-in-2022

درآمد در بخش Sheetfed از 642.4 میلیون یورو به 672 میلیون یورو افزایش یافت و EBIT بخش به 19 میلیون یورو (سال قبل: 24 میلیون یورو) رسید، به این م،ی که هنوز در مسیر رشد سودآوری قرار دارد.


Koenig & Bauer گزارش داده است که بر اساس ارقام اولیه و هنوز حسابرسی نشده، EBIT گروه اولیه آن برای سال 2022 از پیش بینی خود و همچنین انتظارات بازار فراتر رفته است.

درآمد گروه با 1.186 میلیارد یورو به بالای محدوده پیش بینی شده 1.16 تا 1.19 میلیارد یورو رسید. بنابراین حاشیه EBIT عملیاتی به 2 درصد رسید.

افزایش شدید قیمت برخی از مواد خام و انرژی نیز منجر به افزایش هزینه‌های مواد در سال 2022 شد که تنها با افزایش قیمت‌ها می‌توان بخشی از آن را به تاخیر انداخت.

Di،al & Webfed سهم درآمد منفی خود را در سال 2022 کاهش داد و EBIT معادل 19 میلیون یورو (سال قبل: 38.5 میلیون یورو) با درآمد 140 میلیون یورو (سال قبل: 121.4 میلیون یورو) ثبت کرد. این بهبود به ،ب و کار امیدوارکننده این شرکت در چاپ دیجیتال صنعتی، بخش تخته های موجدار همه کاره و بازار رو به رشد بسته بندی انعطاف پذیر نسبت داده شد.

این شرکت گفت که علاوه بر این با اجرای سریع برنامه بهبود کارایی P24x انجام شد.

مدیر عامل آندریاس پلسکه گفت: «به ویژه از سه ماهه سوم مشخص شد که ما توانستیم به سرعت در واکنش به تغییر محیط بازار، اصلاحات استراتژی درست را انجام دهیم. علاوه بر این، ما برنامه افزایش کارایی P24x را که قبلاً موفق بود، تشدید کردیم.

در سال قبل، درآمد گروه 1.116 میلیارد یورو بود، در حالی که EBIT، که به طور مطلوب تحت تأثیر تعدیل مقررات بازسازی P24x در حدود 23 میلیون یورو قرار گرفته بود، به 28.5 میلیون یورو رسید.

سازنده گفت که علیرغم یک محیط چالش برانگیز که مشخصه آن محدودیت های زنجیره تامین و افزایش مرتبط با آن در هزینه های مواد و انرژی است، که امکان انتقال کامل آن به مشتریان وجود نداشت، EBIT 22 میلیون یورویی (19.4 میلیون پوند) از EBIT شرکت فراتر رفت. پیش بینی 15-20 میلیون یورو

دریافت سفارش در پایان سال 2022 به 1.3 میلیارد یورو (سال قبل: 1.29 میلیارد یورو) بالغ شد، بنابراین انتظارات را برآورده کرد. ارزش سفارشات معوقه در پایان سال 2022 حدود 950 میلیون یورو بود.

در همین حال، بخش ویژه، درآمدی معادل 417 میلیون یورو در سال 2022 (سال قبل: 390.2 میلیون یورو) ایجاد کرد و EBIT 23 میلیون یورو (سال قبل: 34.9 میلیون یورو) به دست آورد.

به ویژه در سه ماهه چهارم، ،گ و باوئر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، با درآمد 380 میلیون یورو (سال قبل: 328.4 میلیون یورو) و EBIT 25 میلیون یورو (سال قبل: 11.8 میلیون یورو).