پس از اعلام کنیا و هند، سهام De La Rue کاهش یافت

سهام De La Rue تا 72.2p سقوط کرد و در اواسط روز در حدود 73.7p تثبیت شد، که 6.6% کاهش 6.6% نسبت به بالاترین بسته دیروز ی،ی 78.9p بود.

توسعه تاسیسات مالت توسط De La Rue بدون تاثیر ادامه خواهد داشت.

De La Rue عملیات چاپ Gateshead خود را در دسامبر 2020 تعطیل کرد.

بر اساس بی،ه این شرکت، تصمیم برای تعلیق چاپ پس از کاهش تقاضای بازار جه، برای اسکناس های چاپی و عدم انتظار سفارش های جدید از سوی بانک مرکزی کنیا برای 12 ماه آینده اتخاذ شد.

د لا روئه همچنین در تحقیقات اداره مرکزی تحقیقات هند در مورد وزیر دارایی سابق هند، آرویند مایارام، دست داشته است. از سال 2016 تاکنون به هیچ ،وان به ،ت هند یا بانک مرکزی آن خدمت نکرده است.


سهام چاپگر ارز De La Rue امروز (20 ژانویه) پس از انتشار بی،ه ای مبنی بر تعلیق چاپ اسکناس در کنیا و نقش آن در تحقیقات درباره وزیر دارایی سابق هند، بیش از 5 درصد کاهش یافت.

این شرکت می افزاید: «نکته مهم، سرمایه گذاری مش، بین De La Rue و ،ت کنیا همچنان فعال است و این شرکت همچنان به بررسی فرصت های تجاری بیشتر، هم در کنیا و هم برای صادرات از کنیا، با هدف از سرگیری تولید در صورت نیاز اقتصادی ادامه می دهد. مجوز آب و هوا.»

تعلیق چاپ در کنیا به این م،ی است که این شرکت اکنون با سه سایت چاپ در بریت،ا، مالت و سریلانکا کار می کند که از پنج سایت در سال 2020 کاهش یافته است.

آن گفت: “[De La Rue] معتقد است که ادعاهای مربوط به De La Rue هیچ اعتباری ندارد و در این زمینه به دنبال مشاوره حقوقی است.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/de-la-rue-shares-drop-after-kenya-and-india-announcementاین چاپگر گفت محدودیت عملیات آن به شرکت کمک می کند ظرفیت چاپ خود را با تقاضای فعلی بازار تنظیم کند و در عین حال توانایی خود را برای افزایش مقیاس عملیات در زمان بهبود تقاضا حفظ کند. ،ت کنیا 40 درصد سهام در عملیات چاپ De La Rue در این کشور دارد.