ویدئو: drupa DNA Deep Dive با دکتر سمیر حسنی با نام مستعار مجله آقای

دکتر سمیر حسنی که در سطح بین‌المللی به ،وان مجله مستر شناخته می‌شود، درباره وضعیت فعلی مجلات و انتشارات، اولین بازدید خود از دروپا و موضوعاتی که در دروپا کیوب و DNA دروپا ارائه می‌کند و جایی که می‌تو،د بیش از 180000 مجله چاپ اول را پیدا کنید، صحبت می‌کند. او در طول سال ها جمع آوری کرده است. دکتر سمیر «آقای مجله حسنی: […]

The post VIDEO: drupa DNA Deep Dive با دکتر سمیر حسنی با نام مستعار مجله آقای ظاهر شد اولین بار در مرکز رسانه های چاپی.


منبع: https://printmediacentr.com/drupa-dna-deep-dive-with-dr-samir-husni-aka-mr-magazine/