همه دنیا یک صفحه هستند و Blissetts صرفاً کلاسور است

Blissetts که دارای گواهی سلطنتی به ،وان صحافی است، پروژه جایگزینی ستون فقرات را بر عهده گرفت و دقیقاً آثار هنری خود را بازسازی کرد.

تیم تخصصی تعمیر کتاب یکی از سه بخش Blissetts است و حدود یک هشتم از گردش مالی آن را تشکیل می دهد.

«حروف با استفاده از نوع برنجی بازسازی شده است، سپس دیگری [tool] یک ابزار مسدودکننده برنجی بود که باید آن را از روی آثار هنری بازسازی می‌کردیم و سپس سفارش می‌دادیم.»

نسخه، شامل آثار از جمله مکبث، رام ، زن سرکش، و هر سه ،مت از پادشاه هنری چهارم، در طول زمان به شدت آسیب دیده بود و ستون فقراتش ، خورده، پژمرده و پاره شده بود.

Blissett گفت: “ما در چاپ و صحافی در خانه بسیار بی رقیب هستیم، و مهارت های قدیمی مانند این را داریم که با مدرن ترین فن آوری چاپ و تمام کیت تکمیل خودکار ما در صحافی ما ،یب شده است، بنابراین ما یک ،یب واقعی قدیم با جدید.»


منبع: https://www.printweek.com/articles/all-the-world-s-a-page-and-blissetts-merely-the-binder


Blissets خدمات تعمیر کتاب عتیقه خود را با تعمیر نسخه 1852 ش،پیر، که دقیقاً مطابق با نسخه اصلی ساخته شده است، به نمایش گذاشته است.

در کنار تعدادی از ماشین‌های Horizon، Duplo و Multigraf در بخش تکمیل چاپ تجاری خود، بخش صحافی شرکت برنتفورد همچنین Mekatronics، Buffalo و Bennett and Star را در لیست طول، کیت‌های صحافی قرار داده است.

مدیر عامل کریس بلیست گفت هفته چاپ که این شرکت ابزار جدیدی را به‌ویژه برای تن، با ال،ایی که شرکت روی ستون فقرات یافت سفارش داد.

عملیات چاپ و صحافی آن به طور قابل توجهی بزرگتر است و بقیه 22 کارمند شرکت را به کار می گیرد و نیروی کار این شرکت یک دستگاه پرس دیجیتال Xerox iGen5 است.

ستون فقرات جدید با چرم تخصصی، با ابزار کور و فویل ساخته شده بود، قبل از اینکه نوارهای دم پنهان نیز با دست دوخته شوند.