هایدلبرگ درایو بهره وری انرژی را راه اندازی کرد

انبار در عقب سایت قدیمی برنتفورد هایدلبرگ قبلاً ت،یب شده است


منبع: https://www.printweek.com/articles/heidelberg-launches-energy-efficiency-drive

از آوریل، پرس های جدید XL 106 در آلمان نیز به صورت استاندارد با دستگاه اندازه گیری انرژی عرضه خواهند شد.

دکتر Eva Boll، رئیس محیط زیست، اجتماعی و حکومت (ESG)، گفت که این می تواند تاثیر زیادی بر هزینه های جاری داشته باشد.

هایدلبرگ همچنین خاطرنشان کرد که پروتکل کیوتو که در سال 1997 مورد توافق قرار گرفت، بیان کرد که فرآیندهای صنعتی باید حداقل 20٪ تا سال 2022 کارآمدتر شوند.

تاسیسات سابق هایدلبرگ ،ستان در برنتفورد، که در سال 2021 برای توسعه مجدد به Fairview Homes فروخته شد، در حال حاضر در حال ت،یب است.

در بحبوحه بحران قیمت انرژی در سراسر اروپا، این تولید کننده “فشار فزاینده بر صنعت رسانه های چاپی را برای افزایش کارآمدتر ، کل فرآیند تولید – و انجام سریع این کار” اعلام کرد.

سازنده اعلام کرد: مصرف انرژی در هر 1000 ورق از 13.8 کیلووات ساعت به 8 کیلووات ساعت کاهش یافته است.

هایدلبرگ ،ستان از این معامله کمتر از 22.9 میلیون پوند سود خالص داشت.

این سخنگوی گفت که در حالی که هیچ برنامه ریزی برای عرضه در کشورهای دیگر وجود ندارد، در حال حاضر گزینه ای برای تج، ماشین های جدید به طور مستقیم از کارخانه وجود دارد. “علاوه بر این، ما برای چند سال یک راه حل مقاوم سازی برای پس از فروش ارائه می دهیم.”

گفت که جدیدترین S،dmaster XL 106 آن، در پیکربندی پوشش شش رنگ به اضافه، 40 درصد انرژی کمتری در هر 1000 برگه نسبت به مدل مشابه S،dmaster CD در سال 1990 مصرف می‌کند.

سایر ،اصر کمپین – که بر مشتریان اروپایی خود متمرکز است – شامل بهینه سازی استفاده از واحدهای جانبی و مزایای مصرف انرژی در نگهداری صحیح تج،ات است.

هایدلبرگ همچنین بر اهمیت بهینه سازی فرآیندهای تولید و سرعت چاپ برای به حدا،ر رساندن بهره وری انرژی تاکید کرد.

او اظهار داشت: “در مورد بهره وری انرژی در چاپخانه ها، اگرچه تج،ات مورد استفاده پایه مهمی است، اما بهره برداری از این تج،ات به بهترین شکل ممکن حداقل به همان اندازه مهم است.”


هایدلبرگ مصرف انرژی آ،ین ماشین های چاپ خود را با مدل های دهه 1990 به ،وان بخشی از یک کمپین جدید بهینه سازی انرژی مقایسه کرده است.

به طور جداگانه، دفتر مرکزی هایدلبرگ پس از کاهش سرمایه شرکت هایدلبرگ در ،ستان از 16 میلیون پوند به 6 میلیون پوند، 10 میلیون پوند سود برد و باقیمانده آن به مادر اصلی آن برمی گردد.

یک سخنگوی هایدلبرگ گفت هفته چاپ: “در حال حاضر این تصمیم واحد فروش محلی در آلمان برای گنجاندن دستگاه اندازه گیری در بسته استاندارد دستگاه ها بود.”

«این اغلب جایی است که شرکت ها واقعاً می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند. دقیقاً در این نقطه است که کمپین هایدلبرگ برای بهره وری بیشتر انرژی وارد می شود و مبنایی برای استفاده کامل از پتانسیل از پیش موجود ایجاد می کند.