نشنال ورلد Newry Reporter را تصاحب کرد

نسخه نهایی ،وان – که نشنال ورلد گفت توسط مالک قبلی آن، شرکت ناشر ادوارد هاجت به ،وان یک مقاله با کیفیت بالا نگهداری می شد – برای 25 ژانویه برنامه ریزی شده بود و این ،ید که در بعد از ظهر جمعه (20 ژانویه) اعلام شد، تضمین می کند. تداوم انتشار ،وان


نشنال ورلد The Newry Reporter را ،یداری کرد، یک رو،مه هفتگی و نسخه الکترونیکی مبتنی بر جامعه که در خطر بسته شدن بود.

مهم است که صدای سرمقاله مستقل آن محافظت شود و در تبلیغ نیوری و منطقه وسیع‌تر نقش داشته باشد. ما مفت،یم که این نقش را بر عهده می گیریم و از همه کارکنان و همکاران ریپورتر در آن ماموریت حمایت می کنیم.»

با این حال، ما هرگز از تلاش برای یافتن یک نتیجه مثبت تر برای کارکنان فوق العاده خود و یکی از تاریخی ترین رو،مه های ایرلند دست برنداشتیم.

این به م،ای حفظ کاغذی است که از سال 1867 به طور مداوم در خدمت جامعه بوده و 10 شغل را نجات می دهد.

با خوانندگان و مخاطبان قوی و اختصاصی از طریق اشتراک آنلاین، نشنال ورلد گفت که میراث طول، ،وان در Newry and the Mournes فرصتی کلیدی برای حمایت از رشد ناشر در تجارت خود در بلفاست و دری و سایر مقالات هفتگی از جمله Farming است. نشریه لایف شنبه “که از تیراژ قابل توجهی در منطقه برخوردار است”.

لوری هاجت، مدیر عامل ادوارد هاجت، افزود: «دنیای ملی تمام تلاش خود را برای نجات مشاغل، به اشتراک گذاشتن ارزش‌های خدمات ما و حمایت قوی از اخلاق مستقل رو،مه نیوری ریپورتر انجام داده است. این ،وان اکنون آینده روشنی دارد.”

در بی،ه ای از ادوارد هاجت آمده است: «به مدت 96 سال و در طول سه نسل، خانواده هاجت از دوره ویکتوریایی سال 1867، در گستره ای در سراسر زمین ساختی، از سرپرستی رو،مه نیوری ریپورتر، در خدمت به نیوری، مورن و ساوت داون لذت بسیار زیادی داشته اند. شکاف های جه، و ملی

دیوید مونتگمری، رئیس اجرایی National World نیز اظهار داشت: «ریپورتر تاریخ پرافتخاری دارد و «دنیای ملی» متعهد به حفظ و تقویت میراث خود است.

اوایل این هفته National World گزارش داد که قدرت عملکرد گروه، چشم انداز فعلی و چشم انداز به این م،ی است که هیئت مدیره انتظار دارد یک سود سهام اولیه را در ارتباط با انتشار نتایج حسابرسی شده خود در ماه مارس پیشنهاد و توصیه کند.

«جنگ‌های جه،، ت،یم‌بندی، مشکلات و کووید همگی در گام برداشته شده‌اند. تا به حال. هفته گذشته ما را غمگین کرد که خبر بسیار غم انگیزی را به خوانندگان خود و سایر نقاط جهان اعلام کنیم که آ،ین نسخه خود را در پایان ژانویه 2023 تولید خواهیم کرد.

قیمت سهام National World با 0.5% افزایش به 22.1p در اوا، بعد از ظهر جمعه رسید.


منبع: https://www.printweek.com/articles/national-world-acquires-the-newry-reporter