مهلت تعیین شده برای مناقصه Deanprint

PMG سیستم CRM، پایگاه داده، فایل های شغلی، آثار هنری و نام های دامنه را به دست آورده است.

با این حال، ماه گذشته مشخص شد که سارا پینکنی، مدیر گروه چاپگرهای من،تر، در پی “رکود قابل توجه در صنعت و ،ب و کار ما”، به دنبال مشاوره در مورد دوام هر شرکت برای ادامه فعالیت به ،وان یک فعالیت مداوم است.

به طور جداگانه، PMG متخصص مدیریت چاپ مستقر در Birstall، برخی از دارایی های فرم های تجاری برکلی را که در گروه شرکت های چاپگر من،تر نیز قرار داشت، با جلسه طلبکاران دیروز (12 آوریل) ،یداری کرد.

هفته چاپ می‌داند که ۲۲ ابراز علاقه توسط KBL Advisory که فروش را مدیریت می‌کند، دریافت کرده است و پیشنهادات رسمی تا سه‌شنبه ۱۸ آوریل ا،امی است.

تجارت مرتبط من،تر پرینترز گروپ با مسئولیت محدود در زمان نگارش این مقاله از هرگونه پرونده ورش،تگی پاک بود، اما حساب‌های آن نیز به‌،وان سررسید علامت‌گذاری شده است.

Deanprint، که به ،وان یک چاپگر و صحافی به سال 1890 برمی گردد، در جولای سال گذشته توسط من،تر پرینترز ،یداری شد. در آن زمان، این بزرگترین ،ید گروه بود و مجموعه ای از ،یدهای دیگر را دنبال کرد.

مدیر عامل مایک رابرتز گفت: «در اصل این یک درآمد خوب برای ،ب‌وکار فعلی PMG است که همچنین باعث می‌شود مشتریان زیادی برای معرفی محصولات و خدمات گسترده‌تر PMG عرضه کنند.»


منبع: https://www.printweek.com/articles/deadline-set-for-deanprint-bids

مانند سایر مشاغل این گروه که در فهرست ورش،تگی شرکت ها قرار گرفته اند رو،مه لندن، متخصصان ورش،تگی ریچارد کول و استیو کنی از KBL Advisory in Sale هستند.

هفته چاپ برای اظهار نظر با KBL Advisory تماس گرفته است، اما یک سخنگوی گفت که این شرکت در حال حاضر اطلاعات بیشتری ارائه نخواهد کرد.

علاوه بر این، جلسه مجازی طلبکاران من،تر پرینترز با مسئولیت محدود برای ساعت 10:15 صبح روز 18 آوریل، توسط پینکنی تشکیل شده است.


مناقصه‌ها برای ،ب‌وکار تاریخی Deanprint باید تا هفته آینده انجام شود و جلسه طلبکاران برای من،تر پرینترز با مسئولیت محدود فراخوانده شده است، زیرا گروه مشکل‌دار همچنان در حال بازگشایی است و حساب‌های من،تر پرینتر گروپ با مسئولیت محدود اکنون به‌،وان سررسید شده پرچم‌گذاری شده است.

یک منبع نزدیک به این شرکت گفت هفته چاپ: “دیان پرینت به طور مداوم سودآور بود و اکنون همه اینها در شش ماه اتفاق می افتد. مردم آنجا مهارت‌های واقعی دارند و ،ب‌وکار کارهای زیادی انجام می‌دهد که افراد دیگر نمی‌توانند انجام دهند.»

حساب‌های من،تر پرینترز با مسئولیت محدود برای سال منتهی به 31 مارس 2022، همانطور که بی،ه تأییدیه شرکت است، در خانه شرکت‌ها به‌،وان سررسید علامت‌گذاری شده است.

تجارت در حالی که روند فروش ادامه دارد به تجارت ادامه می دهد. Deanprint قبلاً به یک سایت جدید در Stockport منتقل شده بود زیرا سایت قدیمی آن برای توسعه مجدد توسط مالکان قبلی فروخته شده بود.

خدمات تخصصی Deanprint شامل صحافی قبطی، کتاب‌های نسخه محدود، کتاب‌های ت،یم‌بندی شده، جلد منو، برش فهرست، برش زبانه و کتاب‌های شکل‌دار است.

در 4 آوریل اخطاری مبنی بر قصد انتصاب مدیران علیه Deanprint Ltd ارسال شد. این امر از ،ب و کار در برابر هرگونه اقدام بالقوه طلبکارانش در حالی که فرآیند فروش ادامه دارد محافظت می کند.