مدیر عامل جدید CPI را بر عهده می گیرد


منبع: https://www.printweek.com/articles/new-ceo-takes-over-at-cpi

Malley به هیئت مدیره Elpis Management مالک CPI گزارش خواهد داد.

اخیراً او مدیر عامل شرکت Wipac Technology متخصص روشنایی خودرو بود.

مالی در توضیح نقش جدید خود گفت که از اینکه به او فرصت داده می شود تا در مرحله بعدی سفر CPI رهبری کند، هیجان زده است.

کریس مالی در ابتدای این هفته از سمت مدیر عامل فابریس هو، برگزیده شد.

او سپس بیش از 15 سال را در نقش های ارشد در تجارت پ،تیک Carclo PLC، از جمله مدیر عامل شرکت جوهر افشان رسانا، گذراند.

هو، زم، که کمی کمتر از دو سال پیش و زم، که پیر فرانسوا کته از سمت خود کناره گیری کرد، ،وان مدیر ارشد اجرایی را به دست گرفت.

Malley دارای تجربه گسترده ای در زمینه تولید، M&A و تجارت بین المللی است.

او خود را با داشتن «صسبک راگماتیک و کم نفس با تاکید بسیار قوی بر ایجاد و توسعه تیم.

فعالیت‌های آن در بریت،ا شامل CPI Antony Rowe (سه سایت)، CPI Books در Chatham، CPI William Clowes در Suffolk و مشارکت با Wiley در Bognor Regis برای تولید کتاب بر اساس تقاضا است.

گروه CPI گفت که هو، که 13 سال در این گروه کار می کرد، برای پیگیری چالش های جدید ، می کرد. در این بی،ه آمده است: «فابریس سهم قابل توجهی در تکامل گروه داشته است، از جمله اینکه اخیراً گروه را در چالش‌های همه‌گیری با موفقیت هدایت کرده است. برای فابریس در تلاش های جدیدش آرزوی موفقیت می کنیم.»

“من از استعداد و تعهد قابل توجه در سازمان خود آگاه هستم و مشتاقانه منتظر حمایت از افراد خود هستم تا این قدرت و اشتیاق را برای عملکرد CPI به بالاترین سطوح هدایت کنند.”

او در اوایل کار خود در Smurfit Print کار می کرد و پس از آن مدیر تجاری و سپس مدیر مالی در زیرمجموعه های مختلف Smurfit Kappa شد.


گروه چاپ کتاب پاناروپایی CPI مدیر عامل جدیدی را منصوب کرد.

CPI گفت که Malley وسعت تجربه رهبری ارشد را برای این گروه که 15 کارخانه در سراسر اروپا در بریت،ا، فرانسه، آلمان، جمهوری چک و اسپ،ا دارد و بیش از 450 میلیون کتاب در سال تولید می کند، به ارمغان خواهد آورد.