مایکل گرید رئیس جدید موسسه خیریه چاپ شد

من بسیار خوشحالم که با موسسه خیریه چاپ همکاری دارم و مشتاقانه منتظر حمایت عملی، عاطفی و مالی برای همه در بخش های چاپ، بسته بندی، کاغذ، انتشارات و هنرهای گرافیک هستم.


موسسه خیریه چاپ، مایکل گرید، ،د گرید یارموت CBE و رئیس آفکام را به ،وان رئیس خود برای سال 2023 معرفی کرده است.

جان رایت، رئیس موسسه خیریه چاپ، افزود: «خوشحالیم که ،د گرید موافقت کرده است که از خیریه به ،وان رئیس سال 2023 ما و سخنران اصلی در ناهار سالانه ما، رویدادی که اکنون در سال 194 است، حمایت کند.هفتم سال

او آ،ین عضو یک سلسله برجسته از رؤسای امور خیریه گذشته، از جمله جورج آزبورن سی‌چ است.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/michael-grade-named-new-printing-charity-president

گرید کار خود را در سال 1960 به ،وان رو،مه نگار و ستون نویس ورزشی در این دانشگاه آغاز کرد دیلی میررو از آن زمان به ،وان کنترل کننده بی بی سی وان، مدیر اجرایی کانال 4، رئیس بی بی سی و رئیس اجرایی آی تی وی کار کرده است. او همچنین سمت‌های مدیر اجرایی در First Leisure و ریاست استودیو Pinewood را بر عهده داشته است.

گرید رئیس سازمان تنظیم کننده جمع آوری کمک های خیریه و موزه رسانه برادفورد بوده است. و متولی موزه علوم بود.

او گفت: “با شروع کار خود به ،وان یک رو،مه نگار چاپی، به قدرت چاپ به ،وان یک کانال ارتباطی که در همه جنبه های زندگی روزمره ما دیده می شود، اعتقاد زیادی دارم.”