فرو تبدیل به آخرین صنعت B Corp

ریچارد سایسل، مدیر عامل فیرو گفت: «در دنیایی که نیاز به تغییرات قابل توجهی است، ما می‌خواستیم زمان بگذاریم تا بفهمیم چگونه می‌تو،م واقعاً ،ب‌وکار خود و تأثیر گسترده‌تر آن را بر جوامع و محیط ذینفعان خود بهبود بخشیم.

مطابق با مقاله اخیر در ایندیپندنتبیش از 100000 شرکت در ارزیابی B Corp ثبت نام کرده اند، اما تا به امروز تنها 6351 شرکت در سراسر جهان در 89 کشور گواهینامه دریافت کرده اند.

“با توجه به ماهیت دقیق و دقیق ارزیابی B Corp، ما می دانستیم که برای توسعه ما در حال حاضر و آینده من، است. امیدوارم گواهینامه ما به مشتریان و همه سهامدارانمان نشان دهد که چقدر متعهد به کار با بالاترین استانداردهای عملکرد اجتماعی و زیست محیطی هستیم.»

سایر بخش‌های چاپ B شامل Webmart، Seacourt، Anglia Print، Generation Press، Jump Design & Print و Commercial Foundation و غیره هستند.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/fero-becomes-latest-industry-b-corp

Corps گواهی B از نظر قانونی موظف است تأثیر تصمیمات خود را بر همه سهامداران در این زمینه ها، نه فقط سهامداران، در نظر بگیرد، و در نهایت سود را با هدف متعادل کند.

برای دریافت گواهینامه به ،وان یک شرکت B، ،ب و کارها باید استانداردهای جامعی را در پنج حوزه: حاکمیت، کارگران، جامعه، محیط زیست و مشتریان رعایت کنند.

خدمات Fero مستقر در گاردن سیتی Letchworth شامل خلاقیت، تولید و اجرای POS است. این ،ب‌وکار در سال 2020 از S،wcard Print تغییر نام داد تا منع،‌کننده پیشنهاد نوسازی‌شده آن تحت مالکیت Writtle Holdings باشد. این شرکت در گروه تجاری «برند» شرکت قرار دارد.


Fero به جدیدترین شرکت معتبر B در بخش چاپ بریت،ا تبدیل شده است و ادعا می کند که اولین شرکت در صنعت POS ،ستان است.

این گواهی تضمین می کند که هر شرکتی متعهد به تأثیر مثبت ذینفعان در بلندمدت از طریق شفافیت و تأیید مداوم است.

Saysell افزود: “ما بسیار مفت،یم که گواهینامه B Corporation را به دست آورده ایم، اما این را به ،وان اولین گام در سفر جاری خود می د،م. چارچوب B Corporation به طور مداوم ما را تحت فشار قرار می دهد تا چیزهای بیشتری را برای جامعه، مشتریان، همکاران و تامین کنندگان خود ارائه دهیم.”